Technika:
Miejsce:Paryż
Twórca:Bisson Bracia
Tematyka:Portret
Zbiór:

Por. P-4713