Paryż, ogród Luksemburski

S-784

Na odwrocie poza nazwą maksyma:

Sztuka mówienia bez końca
nie jest jeszcze sztuką rozmowy.