Paryż, Wystawa Światowa 1878, dział włoski

S-789
Technika:
Miejsce:Paryż
Twórca:
Tematyka:Sztuka