Paryż, Wystawa Światowa 1878, Muzeum Egipskie

S-788