Plac Giełdy

P-6953
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka: