Format pocztówkowy przycięty do 9×10,5/7,5 cm

Za trzema dziewczynami w białych czapkach studenckich – Jasia Karpińska w białym berecie, na prawo od niej Marysia Rzewuska.

W tle szyld LESZCZYŃSKI KALINOWSKI.

Wilno