Pod fontanną w Abbazii

P-2439
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka:

Fontanna Helios i Selene w dzisiejszej Opatiji.