Podparty II

P-2101
Technika:
Miejsce:Kowno
Tematyka:Portret