Portret mężczyzny w czamarze

PD-2024
Miejsce:Polska
Twórca:
Format:Promenade
Tematyka:Portret

Portret mężczyzny w czamarze, reprodukcja docięta do rozmiarów Promenade. Z albumu (I-2023) ks. Kazimierza Żulińskiego, powstańca styczniowego – zapewne również jeden z powstańców.