Ze zbiorów Polony.

Portret Teofila Lenartowicza

PD-2024
Technika:
Miejsce:Polska
Format:Promenade
Tematyka:Portret

Portret Lenartowicza w czamarze, reprodukcja docięta do rozmiarów Promenade.  Oryginał, według którego zrobiono reprodukcję (litograficzną?) wykonany we Florencji ok. 1885 roku  przez Michele Schemboche. Z albumu (I-2023) ks. Kazimierza Żulińskiego, powstańca styczniowego.