Portret zmarłego w 1869

P-711
Technika:
Miejsce:Lwów
Tematyka:Portret
Zbiór: