Powrót ze sklepu w Połtawie

P-1068

Gienia i Zygmuś Karpińscy
po wracają z ławki (sklepu)
Karasia z kierasinem (naftą)

Zygmuś i Gienia Karpińscy
Połtawa – w czasie
I wojny światowej