Procesja górnicza

P-2434
Technika:
Miejsce:Europa
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Grupowe