Prorok Jeremiasz, sklepienie Kaplicy Sykstyńskiej, Michał Anioł

P-647
Technika:
Miejsce:Europa
Twórca:
Tematyka:Sztuka
Zbiór: