Przeszywający wzrok

D-233
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka: