Regaty V

P-4870
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka:

7,5×16 cm na kartonie 13×18 cm

18 VIII 1906