Rodzina w strojach ludowych

P-6993
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka:

Nieczytelna pieczątka z napisem cyrylicą.