Sobór w Smoleńsku

P-3233
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka: