Spalony kościół św. Trójcy w Warszawie II

P-2243
Technika:
Miejsce:Warszawa
Twórca:
Tematyka:Architektura
Zbiór:

Kościół ewangelicko-augsburski św. Trójcy na pl. Małachowskiego, błędnie opisany jako zniszczona synagoga.