Spalony Zamek Królewski (zdjęcie posiadane wcześniej)

P-1374
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka: