Starowinka

P-2085
Technika:
Miejsce:Warszawa
Tematyka:Portret