Stefan Wielowieyski na placu

P-2804
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka:

2,5×3,5 cm
Mont Dore Wrzesień 1929