Technika:
Miejsce:Appenzell
Tematyka:Portret
Zbiór: