Te brewki

D-3002
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka:

Oryginalne zaklejenie; sądząc po niewyraźnym obrazie może to być reprodukcja.