Tiurniura

P-919

Datowanie wg opinii specjalistki od mody z epoki, p. Olgi Jonarskiej: ok. 1885-1888.