Towarzysze szermierze I

P-2984
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka:

11,5×17,5