Towarzysze szermierze II

P-2985
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka:

13,5×19,5 cm
Zdjęcie naklejone na rewersie dużej kompozycji.