Trupa liliputów Schaefera

PD-3829
Technika:
Miejsce:Niemcy
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Grupowe

Korespondencja naniesiona wiele lat po wydaniu karty.

Wyd. Schmidt&Gebr. (&Bracia), Lubeka