6×6 cm na karcie 10×15 cm. Kobylański pierwszy z prawej.