W prążki I

P-2083
Technika:
Miejsce:Warszawa
Tematyka:Portret

Datowanie wg opinii specjalistki od mody z epoki, p. Olgi Jonarskiej: lata 60. XIX wieku.