Warszawscy sportowcy

P-2697
Technika:
Miejsce:Warszawa
Twórca:Foto-Roma
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Grupowe