Technika:
Miejsce:Niemcy
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Grupowe