11.5x14.5 Osada Czeladź gub. piotrkowska pow. olkuski (sic!)

Wejście. Czeladź

P-119