Wersja z bokobrodami

P-2157
Technika:
Miejsce:Warszawa
Tematyka:Portret