Wielowieyscy na Lateranie

P-2799
Technika:
Miejsce:Rzym
Twórca:
Tematyka:Architektura