Wnętrze Inwalidów z sarkofagiem Napoleona

P-6944
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka: