Wydział Sztuk Pięknych w Wilnie, pracownia

P-1153

10×15 cm

Wydział Sztuk Pięknych w Wilnie U[niwersytetu] S[tefana] B[atorego]
Pracownia

Marzec 1929