Z wielkim czołem

P-1561
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka: