Rewia mód I

P-4602
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka:

Zbiór sześciu zdjęć (P-4600 – P-4605), pokazujących eleganckie towarzystwo, do którego należy malarka podobna do Boznańskiej.