Zameczek Prezydenta RP w Wiśle – salon

P-2224
Miejsce:Wisła
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Wnętrze

UWAGA: Autor zmarł w roku 1964, prawa do zdjęcia nie są wolne. Poszukuję spadkobierców Tadeusza Kubisza, żeby uzyskać ich zgodę na pokazywanie jego fotografii na AWERS/REWERS.