Zbiór: Kolonialna Afryka

Afryka dla fotografów była głównie rezerwuarem „osobliwości”, oglądanych okiem kolonizatorów (lub ich pobratymców) – przedmiotem badań antropologicznych, „barwnym” miejscem turystycznych przygód (nielicznych), albo poligonem doświadczalnym europejskiej „misji cywilizowania dzikich”. W okresie kolonialnym zdjęcia, na których czarni mieszkańcy Afryki są traktowani podmiotowo, są nadzwyczaj rzadkie.