Zbiór: Paryż i okolice doby Hausmanna i Komuny Paryskiej

Widoki Paryża doby przebudowy Hausmannowskiej (1852-1870) za czasów Drugiego Cesarstwa oraz w okresie dramatycznego zakończenia tego procesu – czyli podczas wojny francusko-pruskiej i Komuny Paryskiej.