Zbiór: Zbiór Gundlachów - stereofotografie

W roku 2016 otrzymałem dalszą część zbiorów fotograficznych łódzkiej rodziny Gundlachów – 37 stereoskopowych fotografii, z których 25 przedstawia Paryż (z tego 5 Wystawę Światową w 1878 roku, 9 – dolinę Renu, a pojedyncze – Lazurowe Wybrzeże, szwajcarski lodowiec i londyński park.

Większość z nich to fotografie dość wczesne, z lat 60. XIX wieku, nierzadko wykonywane sukcesywnie (a nie naraz, podwójnym obiektywem), z zamazanym ruchem ulicznym. Na zdjęciach Paryża widzimy miasto doby przebudowy Hausmannowskiej, z nowymi, szerokimi bulwarami.