Zbiór: Znawca gotyckiej rzeźby

Dwanaście sporych (13×18 cm) fotografii przedstawia przykłady rzeźby gotyckiej – zarówno figury, jak i ornamenty. Sądząc po numerach porządkowych na rewersach (80, 174, 179, 240, 326, 436, 439, 529, 583, 683 694, 883) to część znacznie większego zbioru, obejmującego blisko tysiąc fotografii – do moich rąk trafiły tylko te, sprzedawane na paryskim targu staroci przy Porte de Vanves.

Jedna z fotografii opatrzona jest pieczątką: „CLICHE L. DOURET, Reproduction Interdite” – autor był być może identyczny z Louisem Douretem, mało znanym architektem, działającym w okolicach Brukseli na początku XX wieku.