Żołnierze przed budynkiem

P-3225
Technika:
Miejsce:Warszawa
Twórca:
Zbiór: