Zwiedzanie kopalni soli w Berchtesgaden

P-2702
Technika:
Miejsce:Berchtesgaden
Twórca:Ney P.
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Grupowe