Zych z matką na placu św. Marka

P-2786
Technika:
Miejsce:Wenecja
Twórca:

Wycieczka do Wenecyi i Rzymu X 1929
Zych