Zygmuntek kochanemu Dziadzi

P-2117
Technika:
Miejsce:Kraków
Twórca:Szubert, Awit
Tematyka:Portret

Zygmuntek – kochane-
mu Dziadzi przesyła.
fotografowano 10/I 1872.