Stefan Wielowieyski z Halszką pod drzwiami hotelu St Georges

P-2802

5,5×5,5 cm
Mont Dore Wrzesień 1929