Zdjęcie dla cioci

P-3849
Miejsce:Polska
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret

Zdjęcie amatorskie zrobione
przez Oberl[eutnanta] Fuchsa inspektora
hodowli bydła (Kraków) w dniu
2. I. 1915 w Słotwinie (?) przed menażą [‚kasynem’]
oficerską na tle vorspanów [‚podwodów’]. Zimy
ciągle jeszcze nie było a ten
dzień był słoneczny i wprost 
ciepły. Obraz troszkę prześwie-
tlony mimo to jest dla nas
miłą pamiątką a ponieważ
obaj Panowie są Cioci znani
i za stworzenie im tła rodzin-
nego w czasie wilii ciągle 
ogromnie wdzięczni, przesyłam
ten egzemplarz.

[podpis, podpis]
Prof. Bruno Schroeder LH