Nina Litowcewa, Pawłowa i Aleksiejewa w „Mieszczanach” Gorkiego

P-757
Miejsce:Rosja
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret

Nina Litowcewa (1878-1956) aktorka i reżyserka rosyjska.